Menu

Inne choroby układu oddechowego

Astma oskrzelowa

astma oksrzelowa

Astma oskrzelowa, nazywana również dychawicą oskrzelową, jest przewlekłą, zapalną chorobą dróg oddechowych, spowodowaną nadreaktywnością oskrzeli, prowadzącą do nawracających napadów kaszlu oraz duszności, objawiających się przede wszystkim w nocy oraz nad ranem. Szacuje się, że na astmę oskrzelową cierpi obecnie około 1,5 % ogółu populacji, z czego około 30% zachorowań dotyczy dzieci. Do czynników sprzyjających pojawieniu się tej choroby, zalicza się przede wszystkim: wszelkie choroby alergiczne, nawracające choroby zakaźne narządu oddechowego, a także rodzinną skłonność do różnego rodzaju reakcji alergicznych. Ze względu na etiologię choroby, astmę podzielić można na alergiczną oraz niealergiczną. Wyróżnić można kilka, szczególnych postaci astmy. Może to być astma trudna, aspirynowa, zawodowa, a także skurcz oskrzeli wywoływany wysiłkiem fizycznym.

Obraz kliniczny i przebieg choroby

Charakterystyczne dla astmy oskrzelowej napady duszności mogą pojawiać się nagle i równie nagle ustępować. Napadowa duszność bardzo często odczuwana jest jako ściskanie w klatce piersiowej. Typowy jest również świszczący oddech, a także suchy i napadowy kaszel. Niekiedy występują także objawy występujące w przypadku innych chorób alergicznych, najczęściej alergicznego nieżytu nosa. Do objawów przedmiotowych zalicza się przede wszystkim rozlane, obustronne świsty i furczenia, a także wydłużony oddech, który pojawia się niekiedy tylko podczas natężonego wydechu.

Astma oskrzelowa może wystąpić w każdym wieku. W przypadku wystąpienia astmy u osób dorosłych, jest to najczęściej reakcja niealergiczna, a choroba charakteryzuje się raczej cięższym przebiegiem. W chorobie tej mogą pojawiać się pewne zaostrzenia, które rozwijają się gwałtownie, bądź stopniowo. Niekiedy mogą doprowadzić nawet do śmierci. Wieloletnia niekontrolowana astma prowadzi z reguły do postępującej i nieodwracalnej obturacji oskrzeli.

Leczenie

Rozpoznanie astmy oskrzelowej bardzo często określa się na podstawie dolegliwości, które zgłasza osoba chora. Do głównych badań dodatkowych, które przeprowadza się w celu postawienia diagnozy, zalicza się przede wszystkim: spirometrię z próbą rozkurczową, testy skórne, testy wziewne oraz badanie poziomu swoistych przeciwciał w surowicy krwi.

Wyróżnia się dwa, główne rodzaje leków stosowanych w przypadku astmy oskrzelowej. Są to leki zapobiegawcze oraz leki rozszerzające oskrzela i likwidujące tym samym duszności. Leki zapobiegawcze mają na celu zmniejszenie stanu zapalnego błony śluzowej oskrzeli. Są to preparaty, które należy przyjmować regularnie, w dodatku przez długi okres czasu. Leki rozszerzające oskrzela stosuje się wyłącznie w razie potrzeby. Najczęściej leki te występują w postaci aerozolu. Mogą też występować w postaci proszku, bądź specjalnego płynu do inhalacji. Niektóre leki dostępne są także jako tabletki lub iniekcje. Wybór odpowiednich leków zależy od stopnia ciężkości, kontroli astmy, a także od dotychczasowego leczenia.