Menu

Inne choroby układu oddechowego

Bibliografia

Materiały na tej stronie zostały opracowane w oparciu o następujące źródła:

  1. Górska L, Kuziemski K, Wajda B, Damps-Konstańska I, Tokarska B, Jassem E. Zespół jednostronnie jasnego płuca w przebiegu hipoplazji tętnicy płucnej u chorej z objawami astmy oskrzelowej – opis przypadku. Pol. Merk. Lek., 2008, XXIV, 143, 436.
  2. Orłowski W. Nauka o chorobach wewnętrznych. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Tom V. Choroby układu oddechowego. Warszawa 1990.
  3. Szczeklik A. Gajewski P. Choroby wewnętrzne – kompendium medycyny praktycznej. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.
  4. Gajewski P, Niżankowska-Mogilnicka E. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - podsumowanie aktualizacji GOLD 2011. Medycyna Praktyczna, 2012, 3: 59-84.
  5. Nowicka MM. Rola tomografii komputerowej (CT) w rozpoznawaniu i monitorowaniu chorób płuc. Przew Lek 2007; 1: 57-60.
  6. Bakuła A, Socha P, Pawłowska J, Socha J, Kaliciński P. Marskość wątroby u dwojga niemowląt w przebiegu niedoboru α1-antytrypsyny Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3:136-138.

Data publikacji strony: 16.07.2012.

Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek fragmentów witryny bez zgody wydawcy. W przypadku wykrycia naruszenia praw autorskich, zostaną podjęte stosowne kroki prawne.